21.07.2020

Täielikult kodumaisel kapitalil tegutsevale firmale Prime Partner A-ile on omistatud usaldusväärsuse kinnitus, rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2015 ja rahvusvaheline keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001:2015. Sellega tagab ettevõte, et juhindub oma tegevuses püstitatud eesmärkide saavutamisest ja kokkulepetest kinnipidamisest ettevõtte kõigis tegevusvaldkondades, kaasa arvatud võimalikult väikse jalajälje jätmine ümbritsevale keskkonnale.

Ettevõte võttis sertifitseerimise ette selleks, et kinnitada oma pühendumist toodete kvaliteedile ning keskkonnaaspektidele. Kuigi standardi nõudeid on ettevõttes järgitud pika aja jooksul, siis käesoleva protsessi jooksul dokumenteeriti need tervet ettevõtet läbivateks tegevusteks. Rahvusvaheliste sertifikaatide omistamine on ettevõtte arengus suur samm edasi, andes meile ja meie klientidele ning koostööpartneritele garantii, et me keskendume õigetesse valdkondadesse ning pakume parima kvaliteediga tooteid. 

ISO9001:2015 on Rahvusvahelise Standardiseerimisorganisatsiooni kõige uuem kvaliteedijuhtimise standard. ISO 9001:2015 sertifikaadi olemasolu kinnitab, et ettevõte pakub kliendi vajadustele vastavaid teenuseid, mis on kooskõlas seadusandluse ja majanduskeskkonnaga.

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard. Sertifikaadi olemasolu näitab, et ettevõte töötab aktiivselt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks.