21.07.2020

Prime Partner A:lle on myönnetty luotettavuuden vakuutus, kansainvälinen laatujohtamisen sertifikaatti ISO 9001:2015 sekä kansainvälinen ympäristöjohtamisen sertifikaatti ISO 14001:2015. Niillä yritys vahvistaa, että sen toiminta perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja sopimusten noudattamiseen yrityksen kaikilla toimialoilla mukaan lukien mahdollisimman pienen ympäristöjalanjäljen jättäminen.

Yritys ryhtyi sertifiointiin vahvistaakseen omistautumisensa tuotteiden laatuun sekä ympäristönäkökulmiin. Standardin vaatimuksia on täytetty yrityksessä jo pitkään, mutta kyseisen prosessin aikana ne dokumentoitiin koko yritystä koskevaksi toiminnaksi. Kansainvälisten sertifikaattien olemassaolo on yrityksen kehityksessä suuri edistysaskel, joka takaa meille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että keskitymme oikeisiin aloihin ja tarjoamme laadukkaimpia tuotteita.  

ISO9001:2015 on kansainvälisen standardisoimisjärjestön uusin laatujohtamisen standardi. ISO 9001:2015 -sertifikaatin olemassaolo vahvistaa, että yritys tarjoaa asiakkaan tarpeita vastaavia palveluita, jotka ovat lainsäädännön ja talousympäristön mukaisia. 

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmän standardi. Sertifikaatin olemassaolo osoittaa, että yritys toimii aktiivisesti vähentääkseen toiminnastaan, tuotteistaan ja palveluistaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.