21.07.2020

Prime Partner A ir ieguvis uzticamības sertifikātu, starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001:2015 un starptautisko vides vadīvas sertifikātu ISO 14001:2015. Ar to uzņēmums nodrošina, ka tas vadās savā darbībā pēc izvirzīto mērķu sasniegšanas un ievērojot vienošanās visās uzņēmuma darbības jomās, tai skaitā atstājot pēc iespējas mazāku iespaidu uz apkārtējo vidi.

Uzņēmums veica sertifikāciju, lai apstiprinātu savu apņemšanos ievērot produktu kvalitāti un apkārtējās vides aspektus. Kaut gan standarta prasības uzņēmumā tiek ievērotas jau ilgu laiku, pašreizējā procesa laikā tās tika dokumentētas kā uzņēmuma mēroga darbības. Starptautisko sertifikātu saņemšana ir liels solis uz priekšu uzņēmuma attīstībā, dodot mums un klientiem un partneriem garantiju, ka mēs koncentrēsimies uz pareizajām jomām un piedāvāsim vislabākās kvalitātes produktus.

ISO9001:2015ir jaunākais Starptautiskās standartizācijas organizācijas kvalitātes vadības standarts. ISO 9001:2015 sertifikāta esamība apliecina, ka uzņēmums sniedz pakalpojumus, kas atbilst klienta vajadzībām un ir saskaņā ar likumdošanu un ekonomisko vidi.

ISO 14001 ir starptautisks vides pārvaldības sistēmas standarts. Sertifikāta esamība parāda, ka uzņēmums aktīvi strādā, lai samazinātu savu darbību, produktu un pakalpojumu ietekmi uz apkārtējo vidi.