„Prime Partner” rūpējas par nākotni – par to pasauli, ko atstājam saviem bērniem. Uzņēmums gan materiāli, gan ar savu darbinieku piedalīšanos atbalsta labdarības un ar vidi saistītus projektus.

Projekta „Dakteris Klauns” mērķis ir dāvāt atveseļojošu smieklu šaltis bērniem, kas slimības dēļ spiesti ilgu laiku pavadīt slimnīcā. „Prime Partner” palīdz šai visā pasaulē uzticību iemantojušajai labdarības misijai attīstīties un uzņemt apgriezienus arī Igaunijā. Vislielāko gandarījumu mums sniedz nevis zelta sponsora statuss, bet gan bērnu smiekli.

Būtisku uzmanību pievēršam arī tam, lai pēdas, ko atstājam mūsu planētas ekoloģiskajā kartē, būtu iespējami mazas. Šis ir centrālais mūsu uzņēmuma darbības princips. Piemēram, produktu izstrādē uzmanība tiek vērsta uz taupīgu tehnoloģiju un pēc iespējas plašāku atjaunojamo izejmateriālu izmantošanu. Uzņēmuma darbinieki ir piedalījušies meža stādīšanā, materiāli tikuši atbalstīti vairāki vides projekti, kā, piemēram, vides sakopšanas talka Igaunijā un Latvijā („Lielā talka”), ir organizēta akcija, kuras laikā iedzīvotājiem dalīti bezmaksas papīra atkritumu maisi. Turklāt uzņēmuma darbinieku izmantošanā nodotas videi visdraudzīgākās, ar hibrīddzinējiem aprīkotās automašīnas Toyota Prius. Arī mūsu darbinieki aktīvi piedalās dažādos ar vides aizsardzību saistītos projektos.
Apzinīgas attieksmes pret vidi saglabāšana ikdienas rutīnā ir daļa no „Prime Partner” vadošās ideoloģijas – mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, klientiem, dabu un sabiedrību, kā par vienu veselumu.