Tegevuspõhimõtted ja jätkusuutlik areng

AS Prime Partner hoolib tulevikust – maailmast, mis jääb meie lastele. Nii toetab ettevõte heategevuslikke ja keskkonnaalaseid projekte nii rahaliselt kui ka töötajate osaluse kaudu.

Meie jaoks on tähtis ka võimalikult väike ökoloogiline jalajälg, mille endast maha jätame. See on kogu ettevõtte tegevuse keskseid printsiipe. Näiteks tootearenduses pöörame tähelepanu kõige säästlikuma tehnoloogia rakendamisele ja meie eesmärgiks on suurendada taastuva tooraine ja taaskasutatavate materjalide osakaalu. Järgime meie tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide ja muue nõuete täitmist ning püüame järjepidevalt parendada oma tööprotsesse ja juhtimissüsteemi.

Projekt „Doktor Kloun” aitab lastel, kes on pikaks ajaks haiglaseinte vahele määratud, naeru toel paraneda. Prime Partner aitab kogu maailmas usalduse võitnud heategevusmissioonil Eestis areneda ja laieneda. Meie jaoks ei ole peamine mitte kuldsponsori staatus, vaid laste naeratus.

Samuti on ettevõte osalenud metsa istutamisel, toetanud rahaliselt mitut keskkonnaalast projekti, nagu koristustalgud Eestis (”Teeme ära!”) ja Lätis, teinud kampaaniat tasuta paberprügikottide jagamiseks ning andnud oma töötajatele kasutamiseks ökoloogilisemad, hübriidmootoriga sõidukid. Ka meie töötajad ise osalevad aktiivselt keskkonnahoiuga seotud projektides.

Keskkonnateadlikkus igapäevastes tegemistes on osa Prime Partneri laiemast tasakaalustatud mõtteviisist – me hoolime oma töötajatest, klientidest, looduskeskkonnast ja ühiskonnast tervikuna.