Väärtused

Toodete ja teenuste kõrge kvaliteet algab lugupidavast ning hoolivast suhtumisest nii oma töötajate kui ka klientide vajadustesse. Selline suhtumine on jätkusuutlik aga siis, kui leiab kajastamist ka ettevõtte väärtussüsteemis ja juhtimisfilosoofias.

Neile väljakujunenud põhimõtetele ja väärtustele tuginedes töötame alati intensiivselt, et tagada kliendi maksimaalset rahulolu meie pakutavate lahendustega.

Inimlikkus. Me usume, et inimese ja organisatsiooni väärtust ei saa mõõta ainult arvudes. Inimlik, õiglane ja lugupidav suhtumine võimaldab meeskonnatöös ja partnerluses parimaid tulemusi saavutada.

Pühendumus. Me usume, et ainult pühendunult töötamine võimaldab meil oma missiooni täita, samas tagab see töötajatele kiireima arengu ning suurima rahulolu.

Ausus ja eetilisus. Me oleme ausad, siirad ja otsekohesed nii iseenda kui ka teiste vastu. Oma tegevuses lähtume väljakujunenud eetikanormidest ning väärtustame perekonda.

Positiivsus. Me usume, et mõtlemise ja tegutsemise positiivsus on tiivustav jõud kõrgemate sihtide saavutamiseks. Kuna oleme ise positiivsed, siis muudame ka ümbritseva maailma positiivsemaks.

Professionaalsus. Tänapäeva kiiresti muutuva maailmaga käib iseenesestmõistetavalt kaasas pidev enesetäiendamine ja uute töömeetodite loomine. Töötaja professionaalsete oskuste kasv võimaldab luua tipptasemel lahendusi tarbijatele ja aitab samas tõhusalt kaasa tema isiksuse arengule.

Initsiatiivikus. Me haarame alati initsiatiivi ja arendame seeläbi ettevõtet, meeskonda ja iseennast.

Vastutamine. Igaüks meist vastutab ettevõtte, meeskonna ja iseenda eest. Vastutamine tähendab ka parimate lahenduste poole püüdlemist ning õigeaegset tegutsemist.

Meeskonnatöö. Tõhusa meeskonnatöö aluseks on ettevõttesisene sõbralik ja abivalmis õhkkond – üksteise julgustamine, abistamine ja juhendamine. Suured eesmärgid saavutatakse vaid üksteist harmooniliselt mõjutades. Samuti väärtustame me kollektiivi head meeleolu ja arvame, et tõsisele töötegemisele tuleb kasuks mõnus huumor.

Tasakaalustatus. Oma otsustes ja tegudes oleme õiglased – nii aitame kaasa klientide, töötajate, investorite ja kogu ühiskonna tasakaalustatud arengule.