Vertybės

Aukšta gaminių ir paslaugų kokybė prasideda pagarbiu ir rūpestingu požiūriu į savo darbuotojus, o taip pat į klientų poreikius. Tačiau šis požiūris tampa tvarus, jeigu jis įsitvirtina į bendrovės vertybių sistemą ir vadybos filosofiją.

Vadovaudamiesi šiais susiformavusiais principais ir vertybėmis visada stengiamės užtikrinti maksimalų klientų pasitenkinimą mūsų siūlomais sprendimais.

Žmogiškumas. Mes manome, kad žmonių ir organizacijos vertės neįmanoma išreikšti vien skaičiais. Dirbant komandoje ir su partneriais humaniškas, teisingas ir pagarbus požiūris leidžia pasiekti geriausių rezultatų.

Pasišventimas. Mes manome, kad tik pasišventimas darbui leidžia mums vykdyti savo misiją, kartu užtikrinant kuo spartesnę darbuotojų raidą ir didžiausią pasitenkinimą.

Sąžiningumas ir etika. Esame sąžiningi, nuoširdūs ir betarpiški, tiek savo, tiek ir kitų atžvilgiu. Savo veikloje vadovaujamės susiformavusiomis etikos normomis ir vertiname šeimą.

Optimizmas. Manome, kad optimizmas mąstyme ir veiksmuose – įkvepianti jėga, siekiant aukštesnių tikslų. Kadangi mes patys esame optimistai, todėl ir mus supantis pasaulis prisipildo optimizmo.

Profesionalumas. Neatsiejama dinamiško šių laikų pasaulio dalis yra nuolatinis tobulinimasis ir naujų darbo metodų kūrimas. Darbuotojo profesinių įgūdžių raida leidžia sukurti pažangiausius sprendimus vartotojams ir veiksmingai prisideda prie jo paties asmenybės vystymosi.

Iniciatyva. Mes visada skatiname iniciatyvą ir, tokiu būdu, kuriame įmonę, komandą ir save.

Atsakingumas. Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už įmonę, komandą ir už save. Atsakingumas taip pat reiškia geriausių sprendimų siekimą ir savalaikius veiksmus.

Komandinis darbas. Efektyvus komandinis darbas grindžiamas draugiška ir paslaugumo kupina vidaus atmosfera – vienas kitą paskatinant, suteikiant paramą ir dalijantis patirtimi. Svarbiausi tikslai gali būti pasiekti tik harmoningoje sąveikoje. Be to, mes vertiname gerą nuotaiką kolektyve ir manome, kad malonus humoras padeda nuveikti rimtus darbus.

Pusiausvyra. Savo sprendimuose ir veiksmuose esame teisingi – tuo padedame savo klientams, darbuotojams, investuotojams ir bendrai subalansuotai plėtrai visuomenėje.