01.07.2014

2014. gada aprīlī paplašinājās Prime Partner eksporta tirgus ģeogrāfija – tika veiktas pirmās uzņēmuma preču zīmes produkcijas piegādes Zviedrijas tirgū. Papildus Zviedrijai, uzņēmums Prime Partner šobrīd eksportē uz Somijas, Lietuvas un Dānijas tirgiem, kā arī aktīvi darbojas savos vietējos tirgos Igaunijā un Latvijā. Viens no tuvāko gadu stratēģiskajiem mērķiem ir eksporta īpatsvara palielināšana, jo īpaši Ziemeļvalstīs.