01.07.2014

Vuoden 2014 huhtikuussa Prime Partnerin vientimarkkinat laajenivat maantieteellisesti kun ensimmäiset oman tuotemerkin alla olevat toimitukset lähetettiin Ruotsin markkinoille. Ruotsin lisäksi Prime Partnerin vientimaita ovat Suomi, Tanska ja Liettua. Näiden lisäksi Prime Partner toimii kotimarkkinoilla Virossa ja Latviassa. Lähivuosien strategisena tavoitteena on kasvattaa viennin määrää etenkin Pohjoismaissa.