01.07.2014

2014 aasta aprillis laienes Prime Partner eksportturgude geograafia, kui esimesed tarned oma kaubamärgi alt saadeti Rootsi turule. Lisaks Rootsile ekspordib Prime Partner Soome, Taani ja Leedu turule ning tegutseb koduturgudel Eestis ja Lätis. Lähiaastate strateegiliseks eesmärgiks on suurendada ekspordi osakaalu eelkõige Põhjamaades.