29.09.2009

Ettevõtte A.T. Kaubandus AS-i uueks ärinimeks on alates tänasest Prime Partner AS.
Registrisse kantud uus ärinimi edastab selgemalt ettevõtte põhiväärtusi, mis on praktikas meie koostööpartneritele juba varasemast ajast tuttavad. Sõna “partner” meie nimes tähendab pikaajalisele koostööle suunatud usaldusväärset professionaali, kellega võib arvestada nii praegusel ajal kui ka tulevikus. Sõna “prime” saab tõlkida kui “peamine” ja seegi tähendus on meie paljudes tootekategooriates tuttav. Kuid meie meeskonna jaoks jääb sõna “prime” alati tähistama eeskujulikkust ja esmaklassilisust – meie pidevat püüdlust olla pakutavates lahendustes parimad.
Uue ärinime rahvusvahelisem kuju on osa strateegiast, mille eesmärgiks on koondada meie senine tegevus erinevatel maadel ühtse ärinime alla ja valmistuda uutele turgudele astumiseks.