29.09.2009

Naujasis jau įregistruotas bendrovės pavadinimas aiškiau perteikia pagrindines mūsų vertybes, kurios mūsų partneriams iš praktikos jau pažįstamos iš ankstesnių laikų. Žodis “partneris” mūsų pavadinime reiškia į ilgalaikį bendradarbiavimą orientuotą patikimą profesionalą, kuriuo galima pasikliauti ir dabar, ir ateityje. Žodis „prime” gali būti išverstas kaip „pagrindinis” ir šią reikšmę atspindi taip pat daugelis mūsų gaminių kategorijų. Bet mūsų komandai žodis „prime” visada reiškė pavyzdinę aukščiausią klasę – nuolatinį mūsų siekį siūlyti geriausius sprendimus.
Tarptautinė mūsų naujojo pavadinimo išraiška yra dalis strategijos, kurios tikslas – mūsų veiklą įvairiose šalyse sutelkti po vienu pavadinimu ir pasirengti plėtrai į naujas rinkas.