26.01.2009

Pagājušajā gadā aizsākušās lielās izmaiņas pasaules, kā arī Igaunijas ekonomikā ir acīmredzami ietekmējušas katra uzņēmuma darbību. Tās ir atstājušas tiešu ietekmi arī uz Baltijas valstu mazumtirdzniecības uzņēmumu darbību, kuru tirdzniecības apjomos mums būtiskajās preču kategorijās 2008.gadā ir vērojams kritums. Tādēļ jo lielāks gandarījums ir par faktu, ka mūsu uzņēmuma tirdzniecības konsolidētais apgrozījums 2008.gadā ir palielinājies par 6,7%. Ņemot vērā vispārējo tirgus kritumu, šis rādītājs liecina par tirgus daļas pieaugumu abos mērķa tirgos.