26.01.2009

Eelmisel aastal alanud suured muutused nii maailma kui ka Eesti majanduses ei jäta puudutamata ilmselt ühtegi ettevõtet. Need mõjutasid otseselt ka Baltimaade jaekaubanduses tegutsevaid ettevõtteid, kelle müügimahud meile olulistes tootekategooriates 2008. aastal vähenesid. Seda suurem heameel on tõdeda, et meie ettevõtete müügikäive kasvas 2008. aastal konsolideeritult 6,7%, mis tähendab turuosa suurenemist mõlemal sihtturul, võttes arvesse turumahu üldist langust.