10.10.2008

„A.T.Kaubandus AS” veiksmīgi uzsācis speciālas uzņēmējdarbības analīzes programmas izmantošanu, kas nodrošina ātru uzņēmuma darbības procesu un ar tiem saistīto pamatrādītāju (KPI) analīzi. Uzņēmējdarbības analīzes programma, kas parasti tiek izmantota tikai lielos uzņēmumos, ir kļuvusi par būtisku palīgu „A.T.Kaubandus AS” darbinieku darbā, dodot iespēju iegūt precīzu un labi pārskatāmu informāciju un uzlabojot darba procesa koordināciju.