10.02.2010

Līdz ar uzņēmuma jauno nosaukumu – „Prime Partner” ir radīta arī jauna kompānijas identitāte, kas ir kļuvusi par tās komunikatīvo vērtību un kopējā tēla uztveres stūrakmeni. Šo vizuālā tēla maiņu lielā mērā veicinājusi arī uzņēmuma uz starptautisko tirgu vērstā darbības stratēģija.

Uzņēmuma logo simbolizē kvalitāti, uzticamību, rūpes, risinājumu pārdomātību un drošumu. Par uzņēmuma moto ir izvēlēts sauklis „Makes you smile!”, kas, atbilstoši uzņēmuma starptautiskās paplašināšanās stratēģijas mērķiem, tiek izmantots tikai angļu valodā. Moto no vienas puses pauž uzņēmuma misiju un gatavību sniegt savu ieguldījumu harmoniskas sabiedrības attīstības procesā, no otras puses – runā par prieku, ko dod ar mīlestību radītas lietas. Tieši tādu izstrādājumu piedāvāšana saviem klientiem ir „Prime Partner” galvenais mērķis.