25.10.2012

2012. gada oktobrī paplašinājās Prime Partner eksporta tirgus ģeogrāfija – tika veiktas pirmās uzņēmuma preču zīmes produkcijas piegādes Dānijas tirgū. Papildus Somijai un Lietuvai, tas šobrīd ir trešais uzņēmuma eksporta mērķa tirgus.  Tāpat Prime Partner aktīvi darbojas arī savos vietējos tirgos Igaunijā un Latvijā. Eksporta īpatsvara palielināšana ir viens no uzņēmuma tuvāko gadu būtiskākajiem stratēģiskajiem mērķiem.