13.09.2008

Tāpat kā mātes uzņēmums Igaunijā, arī meitas uzņēmums Latvijā atbalsta uz apkārtējo vidi un nākotni orientētu domāšanas veidu. Tādēļ Latvijas uzņēmuma darbinieki piedalījās gada lielākajā sabiedriskajā vides uzkopšanas pasākumā „Lielā Talka 2008”, atbalstot to kā sponsori, kā arī paši piedaloties Carnikavas novada sakopšanā. „Lielā talka” bija veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai. Pateicoties darbinieku jau gadiem kultivētajai draudzīgai attieksmei pret dabu, lēmums piedalīties tika pieņemts ātri un vienprātīgi.