13.09.2008

Panašiai kaip ir patronuojanti bendrovė Estijoje, Latvijoje įsikūręs verslo padalinys grindžia savo veiklą ekologišku sąmoningumu ir į ateitį orientuotu rūpestingu mąstymu. Todėl dalyvavome didžiausiame visuomeniniame renginyje „Generalinė talka 2008″ – tiek rėmėjo vaidmenyje, tiek ir realia darbo jėgos parama, tvarkant Carnikava vietovę. „Generalinė talka 2008″ buvo skirta Latvijos 90-jam jubiliejui. Sprendimas dalyvauti buvo priimtas greitai ir kolektyviai, nes darbuotojų informuotumas aplinkos klausimais yra pasižymėjęs jau daugelį metų.