04.05.2008

Meie ettevõttel oli hea meel toetada 2008. aasta suurimat kodanikualgatuslikku projekti nii rahalise toetussumma kui ka töötajate aktiivse osaluse kaudu. A.T. Kaubanduse töötajad osalesid aktiivselt koristustalgute organiseerimises ja reaalses läbiviimises.

Kuna nimetatud projekti aluseks olev keskkonnasõbralik mõtteviis on omane ka meie ettevõttele, siis sündis kiiresti otsus seda eeskujulikku algatust toetada. Hooliv suhtumine nii inimestesse kui ka looduskeskkonda, vabatahtlik tegutsemine eesmärgiga muuta paremaks ümbritsevat maailma – need on väärtused, mida järgime oma igapäevases töös.