15.09.2010

Kredito reitingų agentūra „Experian“ išdavė bendrovei „AS Prime Partner“ „Sėkmingos Estijos įmonės” pažymėjimą, pabrėždama puikų bendrovės prisitaikymą prie pasikeitusios rinkos padėties Estijoje ir Latvijoje, nepriekaištingą bendrovės mokesčių mokėjimo discipliną ir nenukrypstamai gerus bendrovės finansinius rezultatus. Pagal įmonės 2009 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir ūkinės veiklos rezultatus bendrovei „AS Prime Partner“ buvo suteiktas kredito reitingas „A“. Tai – stipraus ir konservatyvaus bendrovės vadybos stiliaus, kuris ypač vertinamas, atsižvelgiant į dabartinę bendrą makroekonominę būklę, pripažinimas.